NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Julkaistu
21 lokakuu 2012
pdf
Muodot

Yhteenveto

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Viitenumero: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Julkaisunro: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET – Työttömät ja kouluttamattomat nuoret: ominaispiirteet, kustannukset ja poliittiset ratkaisut Euroopassa -

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Talouskriisi on heikentänyt vakavasti nuorten työllistymisnäkymiä. Nuorten työllisyysaste on nyt alhaisin Eurostatin koskaan kirjaama. Jotta voitaisiin käsittää paremmin nuorten talouselämään osallistumattomuuden laajuus, on kehitetty käsite NEET – työttömät ja kouluttamattomat nuoret. Tässä kertomuksessa analysoidaan nuorten työmarkkinatilannetta Euroopassa ja keskitytään erityisesti NEET-ryhmään. Kertomuksessa tarkastellaan NEET-ryhmään kuulumista määrittäviä tekijöitä ja mitataan NEET-nuorista aiheutuvia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. Siinä arvioidaan myös, miten jäsenvaltiot ovat pyrkineet toteuttamallaan politiikalla ja toimenpiteillä auttamaan nuoria pääsemään työmarkkinoille.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 39.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti