Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Päivitetty
27 marraskuu 2012
Julkaistu
27 marraskuu 2012
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Elämänlaatu Euroopassa: Kriisin vaikutukset - Tiivistelmä

  Authors: 
  Eurofound
  Mitkä tekijät määrittävät elämäntyytyväisyyttämme, onnellisuuttamme ja sitä, kuinka arvostamme sosiaalista asemaamme ja lähiympäristöämme, ja miten käsitykset ovat muuttuneet talouskriisissä? Kolmanteen Euroopan elämänlaatututkimukseen haastateltiin 35 000:ta eurooppalaista kaikista EU:n jäsenvaltioista. Tässä yleiskatsauksessa esitellään tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja suuntaukset. Tutkimus osoittaa, että talouslaman vaikutukset ovat jo havaittavissa ja mitattavissa. Vaikka yleinen elämäntyytyväisyys ei ole merkittävästi muuttunut, optimismi tulevaisuuden suhteen sekä luottamus julkisiin laitoksiin ovat vähentyneet selvästi useimmissa niistä maista, joihin taantuma on vaikuttanut. Eniten aineellista puutetta ja tyytymättömyyttä omaan elämäntilanteeseen havaittiin esiintyvän jo ennestään heikossa asemassa olevissa ryhmissä, kuten pitkäaikaistyöttömissä, Keski- ja Itä-Euroopassa etenkin vanhuksissa sekä yksinhuoltajissa.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 39.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti