Sustainable work and the ageing workforce

Report
Julkaistu
9 joulukuu 2012
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef12661
  Catalogue info

  Kestävä työelämä ja ikääntyvä työvoima - Tiivistelmä

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Pidempien työurien edistämiseksi on tärkeää kehittää sellaisia työympäristöjä, että työssä voi jaksaa elämänkaaren eri vaiheissa. Tarkastelun kohteena ovat kestävää työelämää koskevan tietämyksemme kannalta keskeiset työelämän osatekijät: työolot, fyysinen ja psyykkinen terveys, työelämän ekspressiivinen ulottuvuus, työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä sosioekonomiset olot. Tutkimuksessa on selvitetty näiden tekijöiden vaikutusta ikääntyvien työntekijöiden käsitykseen omasta jaksamisestaan työssä, ja siinä on otettu huomioon työtekijöiden väliset eroavuudet iän, ammattialan ja sukupuolen mukaan. Myös ikääntyvän työvoiman työoloja on vertailtu Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti