Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Päivitetty
2 heinäkuu 2012
Julkaistu
5 kesäkuu 2012
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  160
  Viitenumero: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Julkaisunro: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef11821
  Catalogue info

  Viides työoloja koskeva kyselytutkimus

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Työllä on keskeinen merkitys ihmisten elämässä, yritysten toiminnassa ja yhteiskunnassa yleensä. Työn laadun ja työolojen parantaminen on pitkään ollut keskeisellä sijalla EU:n politiikassa, viimeksi Eurooppa 2020 -strategiassa, jolla pyritään 'älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun'. Viidennessä Euroopan työoloja koskevassa kyselytutkimuksessa tarkastellaan niinkin erilaisia aiheita kuin fyysisiä riskejä, työaikaa, sukupuolten eriyttämistä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, työntekijöiden edustusta, työn organisointia, stressiä työpaikalla, taitojen kehittämistä ja palkkaa sekä terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimuksessa selvitetään työoloissa esiintyviä suuntauksia, määritetään merkittäviä riskitekijöitä ja korostetaan seikkoja, jotka ansaitsevat poliittista huomiota. Viides työoloja koskeva kyselytutkimus perustuu 44 000 työntekijän haastatteluihin 34:ssä Euroopan maassa ja on siten runsas kokoelma tietoa ja analyyseja työstä kaikissa siihen liittyvissä näkökohdissa tämän päivän Euroopassa.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti