Trends in job quality in Europe

Report
Julkaistu
12 elokuu 2012
pdf
Muodot
Executive summary in 26 languages
Lataa

Yhteenveto

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  100
  Viitenumero: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Julkaisunro: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef12281
  Catalogue info

  Kehityssuuntauksia työpaikkojen laadussa Euroopassa: Tiivistelmä

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Tässä tutkimuksessa käytetään Euroopan viidennestä työolotutkimuksesta (EWCS) saatuja tietoja ja mitataan työpaikkojen laatua Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa ja seitsemässä muussa tutkimukseen osallistuneessa Euroopan maassa. Tarkoituksena oli löytää objektiivisia välineitä arvioimaan moneen EU-direktiiviin sisältyvää periaatetta, jonka mukaan työ pitäisi mukauttaa työntekijöiden tarpeisiin. Huonolaatuisen työpaikan aiheuttamia sosiaalisia kustannuksia ymmärretään entistä paremmin, mikä on keskittänyt huomiota fyysiseen ja sosiaaliseen työympäristöön. Kasvanut elinajanodote ja väestön ikääntyminen edellyttävät korkealaatuisia työpaikkoja, jotta yhä useammat työntekijät voisivat jatkaa pidempään työelämässä. Tätä tutkimusta varten luodut indeksit eivät perustu subjektiiviseen arviointiin, kuten mieltymyksiin ja asenteisiin, vaan itse ilmoitettuihin työntekijöiden hyvinvointiin liittyviin ominaisuuksiin.


  Ladattavissa 26 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti