Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Julkaistu
13 maaliskuu 2013
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  81
  Viitenumero: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13041
  Catalogue info

  Työllisyyden polarisoituminen ja työn laatu kriisin aikana: European Jobs Monitor 2013

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Raportissa kuvataan viimeaikaisia työllisyyden rakennemuutoksia Euroopan työmarkkinoilla ennen vuosien 2008–2009 taantumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Siinä todetaan, että työpaikkojen katoaminen kaikkialla Euroopassa vaikutti erittäin polarisoivasti palkkarakenteeseen. Vuosina 2010–2012 polarisoituminen oli vähäisempää. Työpaikkakohtaisen lähestymistavan avulla osoitetaan, miten työllisyyden nettomuutokset jäsenvaltioissa ja EU:ssa ovat jakautuneet eri palkkaviidennesten kesken. Työpaikkojen luokittelussa on käytetty kahta perustetta: työllisten keskimääräistä koulutustasoa ja muita kuin palkkaan liittyviä työn laatutekijöitä kuvaavaa indeksiä, joka on moniulotteinen työn laadun mittari. Tämä uusi indeksi, joka on johdettu viidennestä Euroopan työolotutkimuksesta saaduista tiedoista, perustuu monia sellaisia työn ominaisuuksia koskevien tietojen yhdistämiseen, joiden yhteiskuntatieteilijät katsovat liittyvän työntekijöiden hyvinvointiin.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti