Restructuring in SMEs in Europe

Report
Päivitetty
18 elokuu 2013
Julkaistu
17 heinäkuu 2013
pdf
Muodot
Tekijä(t): 
Mandl, Irene

Yhteenveto

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  108
  Viitenumero: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Julkaisunro: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Tekijä(t): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef12471
  Catalogue info

  Pk-yritysten rakenneuudistus Euroopassa

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Rakenneuudistus on olennainen osa Euroopan taloutta, sillä yritysten on sopeuduttava muuttuviin oloihin säilyäkseen kestävinä ja kilpailukykyisinä. Politiikassa on keskitytty tähän asti pääosin suurten yritysten rakenneuudistukseen. Koska pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) suhteellinen merkitys on suuri – yli 99 prosenttia Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä ja noin 66 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on pk-yrityksissä – poliittisten päättäjien kaikilla tasoilla on ymmärrettävä pieneen yritykseen kohdistuvat erityiset haasteet, jotta Euroopan talouden selkärangan muodostavia pk-yrityksiä voitaisiin tukea asianmukaisesti. Raportti perustuu tietoihin, joita on saatu EU:n kaikissa jäsenvaltioissa toteutetuista 85 tapaustutkimuksesta ja muista lähteistä, ja siinä tuodaan esiin rakenneuudistuksen ennakointiin ja hallintaan liittyviä pk-yrityksille ominaisia erityispiirteitä, tarkastellaan keskeisiä muutosvoimia ja analysoidaan rakenneuudistuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Siinä tarjotaan laaja-alainen vertaileva katsaus rakenneuudistuksen vaikutuksista työntekijöihin ja itse yrityksiin ja esitetään useita ehdotuksia tuleviksi toimiksi.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 37.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti