Active inclusion of young people with disabilities or health problems

Report
Päivitetty
15 tammikuu 2013
Julkaistu
14 tammikuu 2013
pdf
Muodot

Yhteenveto

Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines theRead more
Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery. 
Read less

Muodot

 • Report

  Reference no.: 
  ef1226
  Catalogue info

  Active inclusion of young people with disabilities or health problems

  Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery.

  Muodot

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12261
  Catalogue info

  Terveysongelmista kärsivien ja vammaisten nuorten aktiivinen osallistaminen - Tiivistelmä

  Author(s): 
  Eurofound
  Terveysongelmista kärsivillä ja vammaisilla nuorilla on vaikeuksia löytää työtä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisen osallistamispolitiikan toteuttamista EU:n 11 jäsenvaltiossa. Tämän politiikan tarkoituksena on saada nämä nuoret mukaan työmarkkinoille. Tutkimus perustuu 44 tapaustutkimukseen, jotka koskevat erilaisten innovatiivisten palvelujen tarjoajien hyviä käytäntöjä. Tutkimuksessa päädytään toteamaan, että politiikassa ja käytännössä on keskityttävä enemmän näihin nuoriin, otettava oppia käytettävissä olevasta näytöstä ja omaksuttava yhteisempi lähestymistapa palvelujen tarjonnassa.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 33.62 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti