More and better jobs in home-care services

Report
Julkaistu
10 syyskuu 2013
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  81
  Viitenumero: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Julkaisunro: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13531
  Catalogue info

  Uusia ja parempia kotihoitopalvelujen alan työpaikkoja

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Kun Euroopan väestö ikääntyy, pitkäaikaishoitoa tarvitsevien aikuisten määrä kasvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on kuitenkin jatkuva työvoimapula. Erityisesti on pulaa pätevästä henkilöstöstä. Ajankohtana, jona työttömyysaste on korkea suuressa osassa Eurooppaa, tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten tätä ylimääräisen työvoiman reserviä voitaisiin käyttää hoitoalan työvoimapulan ratkaisemiseen ja miten työntekijöitä voitaisiin kannustaa työskentelemään pitkään hoitoalalla, jolla henkilöstön vaihtuvuus on jatkuvasti suurta. Tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 30:tä tapaustutkimusta kymmenestä EU:n jäsenvaltiosta ja analysoidaan aloitteita, joilla onnistuttiin joko luomaan hoitoalan uusia työpaikkoja tai parantamaan työpaikkojen laatua tavoitteena sekä houkutella alalle uusia työntekijöitä että pitää nykyiset työntekijät alalla.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti