Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Julkaistu
3 joulukuu 2013
pdf
Muodot

Yhteenveto

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13621
  Catalogue info

  Elämänlaatu Euroopassa: sosiaalinen eriarvoisuus

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Raportissa tarkastellaan sosiaalista eriarvoisuutta vapauksien ja mahdollisuuksien jakautumisessa yksilöiden ja väestöryhmien kesken Euroopassa. Euroopan elämänlaatututkimuksen (EQLS) tuloksiin perustuvassa raportissa kootaan näyttöpohjaa sosiaalisesta eriarvoisuudesta neljällä tärkeällä osa-alueella, jotka ovat terveys, elintaso, tuottava ja arvostettu toiminta sekä yksityis-, perhe- ja sosiaalinen elämä. Siinä tarkastellaan sosiaalisen eriarvoisuuden taustatekijöiden, kuten sukupuolen, iän, työkyvyttömyysasteen, työllisyysaseman ja kansalaisuusaseman ja eräiden muiden tekijöiden vaikutuksia. Raportissa todetaan, että joissakin tapauksissa oli havaittavissa merkkejä huono-osaisuuden yleistymisestä ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä vuonna 2007 tehdyn toisen EQLS-tutkimuksen ja vuonna 2011 tehdyn kolmannen EQLS-tutkimuksen välisenä aikana. Raportissa toivotaan, että kasvava poliittinen huomio hyvinvoinnin moniulotteisista näkökohdista johtaisi tehokkaisiin julkisiin toimiin sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja että nämä toimet sisällytettäisiin yleiseen sosiaalipolitiikkaan EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 39.37 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti