Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Julkaistu
06 marraskuu 2013
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Elämänlaatu Euroopassa: Subjektiivinen hyvinvointi

  Authors: 
  Eurofound
  Raportissa arvioidaan kriisin vaikutusta eurooppalaisten subjektiiviseen hyvinvointiin. Vuonna 2011 BKT/asukas oli 22:ssa silloisista EU:n 27 jäsenvaltiosta alle vuoden 2008 tason ja työttömyys oli korkeammalla 25:ssä 27:stä. Nämä indikaattorit viittaavat huolestuttaviin suuntauksiin, mutta raportissa pureudutaan syvemmälle ja pyritään löytämään vastauksia moniin kysymyksiin: Mikä on kriisin todellinen ihmisten elämään kohdistuva vaikutus? Ketkä ovat kärsineet siitä eniten? Missä hyvinvointi on kehittynyt myönteisesti? Mikä selittää hyvinvoinnin vaihtelun eri puolilla Eurooppaa? Miten politiikalla voidaan lisätä hyvinvointia tai estää sitä vähenemästä tulevaisuudessa? Raportissa todetaan, että kriisi ei vaikuta välttämättä kaikkien hyvinvointiin yhtä lailla, kuten ei kaikkiin hyvinvoinnin osatekijöihinkään. Hyvinvointi on vähentynyt monissa EU-maissa, ja se on suurinta Pohjois-Euroopan maissa. Monissa Länsi-Euroopan EU-maissa tapahtuneen hyvinvoinnin vähenemisen vastapainona Itä-Euroopan maissa hyvinvointi on kasvanut. Hyvinvointi on vähäistä vamman tai sairauden rajoittamien henkilöiden ja työttömien väestöryhmissä.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 35.03 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti