Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Julkaistu
6 marraskuu 2013
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13591
  Catalogue info

  Elämänlaatu Euroopassa: Subjektiivinen hyvinvointi

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Raportissa arvioidaan kriisin vaikutusta eurooppalaisten subjektiiviseen hyvinvointiin. Vuonna 2011 BKT/asukas oli 22:ssa silloisista EU:n 27 jäsenvaltiosta alle vuoden 2008 tason ja työttömyys oli korkeammalla 25:ssä 27:stä. Nämä indikaattorit viittaavat huolestuttaviin suuntauksiin, mutta raportissa pureudutaan syvemmälle ja pyritään löytämään vastauksia moniin kysymyksiin: Mikä on kriisin todellinen ihmisten elämään kohdistuva vaikutus? Ketkä ovat kärsineet siitä eniten? Missä hyvinvointi on kehittynyt myönteisesti? Mikä selittää hyvinvoinnin vaihtelun eri puolilla Eurooppaa? Miten politiikalla voidaan lisätä hyvinvointia tai estää sitä vähenemästä tulevaisuudessa? Raportissa todetaan, että kriisi ei vaikuta välttämättä kaikkien hyvinvointiin yhtä lailla, kuten ei kaikkiin hyvinvoinnin osatekijöihinkään. Hyvinvointi on vähentynyt monissa EU-maissa, ja se on suurinta Pohjois-Euroopan maissa. Monissa Länsi-Euroopan EU-maissa tapahtuneen hyvinvoinnin vähenemisen vastapainona Itä-Euroopan maissa hyvinvointi on kasvanut. Hyvinvointi on vähäistä vamman tai sairauden rajoittamien henkilöiden ja työttömien väestöryhmissä.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti