Health and well-being at work

Report
Julkaistu
15 toukokuu 2013
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societalRead more

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13021
  Catalogue info

  Työterveys ja työhyvinvointi: Euroopan viidenteen työolotutkimukseen perustuva raportti

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Terveys ja hyvinvointi ovat keskeisiä aiheita kansalaisten elämänlaadun parantamisesta käytävässä keskustelussa. Ne liittyvät suoraan työvoimaosuuteen, tuottavuuteen ja kestävyyteen. Koska työllä on tärkeä merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, tässä raportissa tarkastellaan näiden tekijöiden suhdetta eurooppalaisten työntekijöiden työoloihin Eurofoundin tekemän Euroopan viidennen työolotutkimuksen perusteella. Raportissa käsitellään työperäistä stressiä ja psykososiaalista työympäristöä suhteessa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja muihin terveysongelmiin sekä mielenterveyteen. Lisäksi tarkastellaan työn laatua ja työsuhdeturvaa ja niiden yhteyttä hyvinvointiin sekä sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon yleisyyteen. Raportista käy ilmi, että terveyden ja hyvinvoinnin taso vaihtelee erittäin paljon eri maissa, erilaisilla yksilöillä ja erityyppisissä töissä.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti