Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Julkaistu
18 helmikuu 2014
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Työolojen ja työsuhteiden laatu Euroopassa

  Authors: 
  Eurofound
  Tässä raportissa tarkastellaan työoloja ja työsuhteita eurooppalaisilla työpaikoilla laadun näkökulmasta. Lähtökohtana on tarve parantaa työpaikkojen laatua, joka on myös älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 strategian kulmakivi. Laadukkaat työpaikat ovat tärkeä edellytys kestävien työurien sekä työntekijöiden motivaation ja tuottavuuden ylläpitämiselle ja siten yleisen työterveyden parantamiselle. Vuonna 2010 toteutetun viidennen Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) tietoihin perustuvassa raportissa mitataan työn laatua moniulotteisesti 12 mittarilla, jotka kattavat työn neljä osa-aluetta – sopimusturvan, palkan ja oikeudet, työajan ja työllistettävyyden – sekä kaksi työsuhteiden osa-aluetta – työntekijöiden edustuksen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisen.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 37.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti