Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Julkaistu
18 helmikuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  64
  Viitenumero: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13671
  Catalogue info

  Työolojen ja työsuhteiden laatu Euroopassa

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Tässä raportissa tarkastellaan työoloja ja työsuhteita eurooppalaisilla työpaikoilla laadun näkökulmasta. Lähtökohtana on tarve parantaa työpaikkojen laatua, joka on myös älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 strategian kulmakivi. Laadukkaat työpaikat ovat tärkeä edellytys kestävien työurien sekä työntekijöiden motivaation ja tuottavuuden ylläpitämiselle ja siten yleisen työterveyden parantamiselle. Vuonna 2010 toteutetun viidennen Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) tietoihin perustuvassa raportissa mitataan työn laatua moniulotteisesti 12 mittarilla, jotka kattavat työn neljä osa-aluetta – sopimusturvan, palkan ja oikeudet, työajan ja työllistettävyyden – sekä kaksi työsuhteiden osa-aluetta – työntekijöiden edustuksen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisen.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti