Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Julkaistu
11 kesäkuu 2013
Muodot

Yhteenveto

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Työn organisointi ja työntekijöiden osallistuminen Euroopassa

  Authors: 
  Eurofound
  Raportissa tarkastellaan työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua omia tehtäviään tai laajemmin työhönsä vaikuttavia, työn organisointiin liittyviä kysymyksiä koskevaan päätöksentekoon eri puolilla Eurooppa sijaitsevissa työpaikoissa. Työntekijöiden osallistuminen on työn organisointiin liittyvä keskeinen tekijä, ja raportissa käsitellään sen kahta ulottuvuutta: työtehtäviä koskevaa harkintavaltaa, eli sitä, missä määrin työntekijät voivat vaikuttaa välittömiin työtehtäviinsä, ja osallistumista organisointia koskevien päätösten tekemiseen, eli sitä, missä määrin työntekijät voivat vaikuttaa työn organisointiin. EU:n 27 jäsenvaltion työntekijöiden mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ovat verrattain vähäiset, mutta havainnot osoittavat, että osallistumisesta voi olla selkeitä hyötyjä, jotka liittyvät etenkin työntekijöiden motivaatioon ja psykologiseen hyvinvointiin. Molemmat ovat työsuorituksen parantamisen ja yrityksen tuottavuuden lisäämisen kannalta erittäin tärkeitä tekijöitä.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 39.11 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti