Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Päivitetty
7 maaliskuu 2013
Julkaistu
5 helmikuu 2013
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef12731
  Catalogue info

  Työaika sekä työn ja yksityiselämän tasapaino eri elämänvaiheissa

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Viime vuosikymmenten perusteelliset muutokset kotitalouksien ja väestöjen rakenteissa ovat synnyttäneet uusia tarpeita ja haasteita moderneissa teollisuusyhteiskunnissa. Globalisoituminen ja lisääntynyt kilpailu ovat vaikuttaneet valtavasti tuotantomenetelmiin ja työn organisointiin sekä työaikaan ja työn ja yksityiselämän tasapainoon. Tämä raportti perustuu viidenteen Euroopan työolotutkimukseen, ja siinä tarkastellaan eri maiden välisiä eroja todellisissa työajoissa ja työajan jakautumisessa sukupuolen, työsuhteen laadun, kotitaloustyypin ja elämänvaiheen kannalta. Raportissa käsitellään yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien työn ja yksityiselämän tasapainoon vaikuttavia tekijöitä ja analysoidaan todellisen työajan ja toivotun työajan välistä eroa. Myös palkatonta työtä käsitellään keskittymällä sukupuolten välisiin eroihin eri elämänvaiheissa kotitöihin ja hoivavelvollisuuksiin käytetyssä ajassa.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti