Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Julkaistu
7 heinäkuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 24 languages
Lataa

Yhteenveto

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  99
  Viitenumero: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Julkaisunro: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef14191
  Catalogue info

  Työllisyyden polarisoitumiseen ja kohentumiseen Euroopassa viime aikoina vaikuttaneet tekijät: European Jobs Monitor 2014

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Tässä raportissa selvitetään yksityiskohtaisesti viimeaikaisia työllisyysrakenteen muutoksia jäsenvaltioissa ja EU:ssa tarkastelemalla tärkeimpiä toimialoja ja ammatteja, joilla työpaikkoja on menetetty ja saatu. Havaintojen mukaan muun muassa vuosina 2011–2013 valtaosa työllisyyden nettomenetyksistä kohdistui edelleen keskipalkkaisiin ja sitä alhaisemmin palkattuihin rakennusalan ja valmistusteollisuuden töihin. Työllisyyden kasvu pysyi entisellään korkeapalkkaisissa ja koulutusta vaativissa töissä, ja tietämysintensiiviset palvelut ovat olleet työllisyyden kasvun tärkein lähde. Raportissa arvioidaan myös muutamia työllisyysrakenteen muutoksiin viime aikoina todennäköisesti vaikuttaneita tekijöitä: teknologista muutosta, globalisaatiota ja työmarkkinainstituutioita.


  Ladattavissa 24 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti