Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

Report
Päivitetty
26 syyskuu 2014
Julkaistu
25 syyskuu 2014
pdf
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 10 languages

PDF
Authors: 
Morley, John

Yhteenveto

This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s Read more
This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments. 
Read less

Muodot

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  ef1429
  ISBN: 
  978-92-897-1227-9
  Catalogue: 
  TJ-01-14-720-EN-N
  DOI: 
  10.2806/73036
  Catalogue info

  Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

  Authors: 
  Morley, John

  This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF14291
  Catalogue info

  Euroopan viidennen työolotutkimuksen tuloksia: Tavoitteena uusia ja parempia työpaikkoja

  Authors: 
  Eurofound

  Raportissa tarkastellaan, mitä vuonna 2010 tehdyn Euroopan viidennen työolotutkimuksen havainnoista on käynyt ilmi ja mitä niistä voidaan ottaa opiksi. Painopiste on työolojen ja työmarkkinoille osallistumisen välisissä yhteyksissä, ja samalla otetaan huomioon EU:n pitkäaikainen tavoite, uusien ja parempien työpaikkojen luominen. Raportissa arvioidaan myös, miten päätöksentekijät ja tutkijat arvioivat työolotutkimusta ja miltä osin sen kehittämisellä tai käytöllä voitaisiin vahvistaa EU:n toimia työllisyyden ja yhteiskunnallisen kehityksen tukemiseksi.

  Available in 10 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti