Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Päivitetty
22 lokakuu 2014
Julkaistu
17 lokakuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 24 languages
Lataa
Tekijä(t): 
Eurofound; EU-OSHA

Yhteenveto

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishmeRead more

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Viitenumero: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Tekijä(t): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psykososiaaliset riskit Euroopassa: Esiintyvyys ja ehkäisystrategiat

  Tekijä(t): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Tiivistelmä perustuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) yhteiseen psykososiaalisia riskejä työssä koskevaan raporttiin. Virastot ovat laatineet raportin yhteistyössä ja täydentäen toisiaan oman tehtäväkenttänsä puitteissa. Raportissa pannaan merkille terveyden ja työn välisen suhteen monimutkaisuus ja esitetään vertailevaa tietoa psykososiaalisten riskien esiintyvyydestä työntekijöillä sekä tutkitaan näiden riskien ja terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Siinä tarkastellaan myös psykososiaalisten riskien torjumiseen liittyvien toimien laajuutta organisaatioissa ja kuvataan toimia, joita organisaatiot voivat ottaa käyttöön tältä osin. Raporttiin sisältyy katsaus kuuden eri jäsenvaltion toimintalinjoihin.

  Ladattavissa 24 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti