Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Päivitetty
22 lokakuu 2014
Julkaistu
17 lokakuu 2014
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF
Authors: 
Eurofound; EU-OSHA

Yhteenveto

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Full report

  Reference No: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psykososiaaliset riskit Euroopassa: Esiintyvyys ja ehkäisystrategiat

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Tiivistelmä perustuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) yhteiseen psykososiaalisia riskejä työssä koskevaan raporttiin. Virastot ovat laatineet raportin yhteistyössä ja täydentäen toisiaan oman tehtäväkenttänsä puitteissa. Raportissa pannaan merkille terveyden ja työn välisen suhteen monimutkaisuus ja esitetään vertailevaa tietoa psykososiaalisten riskien esiintyvyydestä työntekijöillä sekä tutkitaan näiden riskien ja terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Siinä tarkastellaan myös psykososiaalisten riskien torjumiseen liittyvien toimien laajuutta organisaatioissa ja kuvataan toimia, joita organisaatiot voivat ottaa käyttöön tältä osin. Raporttiin sisältyy katsaus kuuden eri jäsenvaltion toimintalinjoihin.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti