Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Päivitetty
14 marraskuu 2014
Julkaistu
14 marraskuu 2014
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Maiden ryhmittelyjärjestelmän kehittäminen elämänlaadun analysoimiseksi Euroopassa

  Authors: 
  Eurofound

  Euroopan unionin koon ja monimuotoisuuden kasvaessa on yhä haastavampaa esittää yhteenvetoa valtioiden toimien vaikutuksesta kansalaisten elämään. Yksi lähestymistapa tähän monitahoisuuteen on ryhmitellä maita elämänlaadun kannalta olennaisten ominaisuuksien perusteella. Raportissa esitellään järjestelmä, jolla maita voidaan ryhmitellä moniulotteisena käsitteenä ymmärrettyyn elämänlaatuun keskittyen. Se perustuu a) maiden ryhmittelyä koskevan kirjallisuuden tarkasteluun, b) valtion valmiuksia ja toimia kuvaavien makrotason indikaattorien empiiriseen ryhmittelyanalyysiin ja c) vuonna 2012 tehdystä Euroopan elämänlaatututkimuksesta saatujen elämänlaatua koskevien tietojen analysointiin. Raportissa esitetään, miten tutkimuksessa mukana olleet 34 maata (EU:n 28 jäsenvaltiota sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Turkki) voidaan ryhmitellä. Lähinnä kirjallisuudesta tehdyn yhteenvedon pohjalta siinä suositellaan kahdeksan ryhmän järjestelmää, jota voidaan muuttaa edelleen viideksi tai kolmeksi ryhmäksi sen mukaan, mitä analyysilta vaaditaan.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti