Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Päivitetty
31 maaliskuu 2014
Julkaistu
26 maaliskuu 2014
Muodot
 • Download full reportPDF

Yhteenveto

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Elämänlaatu Euroopassa: Perheet talouskriisin keskellä

  Authors: 
  Eurofound
  Talouskriisi on muuttanut miljoonien Euroopan kansalaisten elämän. Miten kriisi on vaikuttanut lapsiperheisiin? Lapsilla on valtaosassa EU-maista suurempi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski kuin väestöllä yleensä. On siis tärkeää selvittää, miten kriisi on vaikuttanut niihin kotitalouksiin, joissa on lapsia. Raportissa kuvataan erilaisten lapsiperheiden elämänlaadun muuttumista eri puolilla EU:ta ja verrataan lapsiperheiden elintasoa ja sosiaalista tilannetta. EU-maat on jaoteltu neljään ryhmään sen perusteella, miten joustavaa perhepolitiikkaa niissä sovelletaan, ja tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisia malleja, jotka voivat liittyä erilaisiin perhepoliittisiin toimintalinjoihin. Havainnoissa esiin tulleita asioita ovat esimerkiksi yksinhuoltajavanhempien erityishaasteet, työttömien perheiden vaikeuksien lisääntyminen kriisin puhjettua ja suuremmat ristiriidat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 35.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti