Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Päivitetty
12 helmikuu 2014
Julkaistu
4 helmikuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 24 languages
Lataa

Yhteenveto

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13641
  Catalogue info

  Elämän laatu Euroopassa: Kehityssuuntia 2003–2012

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Eurofound on toteuttanut Euroopan elämänlaatututkimuksen (EQLS) vuosina 2003, 2007 ja 2011. Tässä raportissa vertaillaan näiden kolmen tutkimuskierroksen tuloksia tarkoituksena saada selville kehityssuuntia ja eurooppalaisten elämän laadun muutoksia kymmenen vuoden aikana. Samalla tutkitaan, ovatko EU:n jäsenvaltioiden väliset erot kaventuneet vai pysyneet ennallaan. Yksi tuloksista on, että subjektiivinen hyvinvointi on säilynyt ennallaan EU:ssa kokonaisuudessaan mutta kotitalouksien toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet talouskriisin ilmettyä. Raportissa ehdotetaan entistä aktiivisempaa suhtautumista sosiaaliseen suojeluun, koska talouden tulojen väheneminen vaikuttaa voimakkaan kielteisesti elämän laatuun, varsinkin talouden laskusuuntauksessa.


  Ladattavissa 24 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti