Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Julkaistu
19 elokuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 24 languages
Lataa

Yhteenveto

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses Read more
Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef14131
  Catalogue info

  Ammattiprofiilit ja työolot: monista haitoista kärsivien ryhmien tunnistaminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Työn laatua mittaavat indikaattorit on laadittu muun muassa seuraavien työoloihin liittyvien näkökohtien pohjalta: ansiot, uranäkymät, työaika ja kullekin työlle ominainen laatu (johon sisältyvät osaaminen, itsenäisyys, sosiaalinen ympäristö, fyysiset riskit ja työn intensiteetti). Ammatit, joissa työn laatu on pysyvästi huono, on nimetty ammateiksi, joihin liittyy monia haittoja. Niissä työolot muodostuvat sellaisiksi, että ammatissa pysyminen on vaikeaa. Raportissa yksilöidään tällaisia ammatteja Euroopan viidennestä työolotutkimuksesta saatujen tietojen perusteella. Raportin mukaan keskitason osaamista edellyttävää ruumiillista työtä tekevät ja matalan osaamistason ammateissa työskentelevät työntekijät sijoittuvat huonosti arvioitaessa ansioita, uranäkymiä ja työlle ominaista laatua, ja heidän fyysinen ja psyykkinen hyvinvointinsa jää suhteellisen matalalle tasolle. Heidän työaikansa laatu on kuitenkin yleisesti hyvä. Sen sijaan korkean osaamistason ammateissa työskentelevät työntekijät saavat hyvän tuloksen lähes kaikilla työn laatua mittaavilla indikaattoreilla työaikaa lukuun ottamatta.


  Ladattavissa 24 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti