Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Julkaistu
19 elokuu 2014
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Yhteenveto

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1413
  Catalogue info

  Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

  Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14131
  Catalogue info

  Ammattiprofiilit ja työolot: monista haitoista kärsivien ryhmien tunnistaminen

  Authors: 
  Eurofound
  Työn laatua mittaavat indikaattorit on laadittu muun muassa seuraavien työoloihin liittyvien näkökohtien pohjalta: ansiot, uranäkymät, työaika ja kullekin työlle ominainen laatu (johon sisältyvät osaaminen, itsenäisyys, sosiaalinen ympäristö, fyysiset riskit ja työn intensiteetti). Ammatit, joissa työn laatu on pysyvästi huono, on nimetty ammateiksi, joihin liittyy monia haittoja. Niissä työolot muodostuvat sellaisiksi, että ammatissa pysyminen on vaikeaa. Raportissa yksilöidään tällaisia ammatteja Euroopan viidennestä työolotutkimuksesta saatujen tietojen perusteella. Raportin mukaan keskitason osaamista edellyttävää ruumiillista työtä tekevät ja matalan osaamistason ammateissa työskentelevät työntekijät sijoittuvat huonosti arvioitaessa ansioita, uranäkymiä ja työlle ominaista laatua, ja heidän fyysinen ja psyykkinen hyvinvointinsa jää suhteellisen matalalle tasolle. Heidän työaikansa laatu on kuitenkin yleisesti hyvä. Sen sijaan korkean osaamistason ammateissa työskentelevät työntekijät saavat hyvän tuloksen lähes kaikilla työn laatua mittaavilla indikaattoreilla työaikaa lukuun ottamatta.  Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 37.73 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti