Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Julkaistu
4 maaliskuu 2014
pdf
Muodot
Executive summary in 24 languages
Lataa

Yhteenveto

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  ef13841
  Catalogue info

  Työolot ja työpaikkojen laatu: eri alojen vertailu Euroopassa

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Tässä raportissa ja siihen liitetyssä 33 alakohtaisessa tietolomakkeessa pyritään esittämään Euroopassa eri aloilla vallitseva työolojen ja työpaikkojen laadun monimuotoisuus. Tietolomakkeissa esitetään, mikä on kunkin alan työntekijöiden tilanne verrattuna kaikkien työntekijöiden eurooppalaiseen keskiarvoon, ja nostetaan esiin eroja ja yhtäläisyyksiä eri työntekijäryhmien välillä. Tutkimuksessa tuodaan esiin suuntauksia eri aloilla, esimerkiksi työajan osalta sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, työn organisoinnissa, osaamisessa ja koulutuksessa, työntekijöiden edustuksessa ja psykososiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä. Siinä tunnistetaan aloja, jotka saavat erityisen hyvät tai erityisen huonot pisteet työpaikkojen laadusta, ja valotetaan eroja alojen välillä terveydessä ja hyvinvoinnissa.


  Ladattavissa 24 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti