European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Julkaistu
10 kesäkuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa
Tekijä(t): 
Kerckhofs, Peter

Yhteenveto

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developmentsRead more

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF15111
  Catalogue info

  Eurooppalaisen yritysneuvoston kehitys ennen kriisiä, sen aikana ja sen jälkeen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Eurooppalaiset yritysneuvostot ovat olennaisia ylikansallisen tiedottamisen ja kuulemisen välineitä monikansallisissa yrityksissä. Tässä raportissa tarkastellaan kymmenen eurooppalaisen yritysneuvoston pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on kehittyä parhaiksi mahdollisiksi foorumeiksi yritysten tasolla käytävää Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua varten. Kun tarkastellaan eurooppalaisissa yritysneuvostoissa pitkällä aikavälillä tapahtunutta kehitystä, saadaan kuva eräissä yritysneuvostoissa toteutetuista käytännöistä ja mahdollisuuksista. Kymmeneen pitkäaikaiseen tapaustutkimukseen perustuvassa vertailevassa analyysissa selvitetään tekijät, jotka voivat vaikuttaa tähän kehitykseen, ja arvioidaan talous- ja rahoituskriisin ja uudelleen laaditun direktiivin 2009/38/EY vaikutuksia. Huomioon otetaan myös muita tekijöitä, joista esimerkkinä ovat yrityksen erityispiirteet ja niiden mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaisten yritysneuvostojen kokoonpanon tai toiminnan kehitykseen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien tapausten osalta tämä on kuitenkin pikemminkin jatkuva suuntaus kuin uudelleenlaaditun direktiivin tai viimeaikaisen kriisin aikaansaama vaikutus.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti