Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Päivitetty
10 joulukuu 2015
Julkaistu
10 joulukuu 2015
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Kolmansien maiden kansalaisia koskevien toimintalinjojen koordinoinnin haasteet

  Authors: 
  Eurofound

  Maahanmuutto on merkittävä  poliittinen huolenaihe jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa. Vaikka maahanmuuttoa käsitellään hyvin yksityiskohtaisesti erityisissä säädöksissä, muuttoliikepolitiikan yleinen rakenne nähdään kuitenkin haasteellisena. Viime kuukausien aikainen pakolaisvyöry on muuttanut Euroopan tilannetta hyvin paljon. Valtaosa maista on joutunut selvittelemään, miten turvapaikanhakijoiden välittömiin tarpeisiin voidaan vastata kattavalla ja koordinoidulla tavalla ja ottaa huomioon kotoutumiseen liittyvä pidemmän aikavälin ongelma. Kaikille osapuolille on myös käynyt selväksi, että työvoimapulaan vastaamisen ja väestörakenteen muutoksen haasteet ovat tulleet jäädäkseen ja edellyttävät niin ikään kattavia toimintalinjoja. Raportissa keskitytään kolmansien maiden kansalaisiin ja tarkastellaan, miten muuttoliike-, työmarkkina- ja kotoutumispolitiikkaa koordinoidaan. Siinä tutkitaan, miten toimintalinjojen koordinointi sujuu käytännössä, keskittyen erityisesti työmarkkinaosapuoliin ja paikallistason aloitteisiin.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti