Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Julkaistu
10 joulukuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa
Tekijä(t): 
Fóti, Klára

Yhteenveto

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Viitenumero: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Julkaisunro: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Tekijä(t): 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF15461
  Catalogue info

  EU:n sisäisen liikkuvuuden sosiaalinen ulottuvuus: vaikutus julkisiin palveluihin

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Vapaa liikkuvuus jäsenvaltioissa on yksi Euroopan unionin keskeisistä arvoista, ja se liittyy tiiviisti Euroopan kansalaisuuteen. Monissa vastaanottavissa jäsenvaltioissa käydään kuitenkin kiivasta keskustelua siitä, miten maahantulijoiden kasvava virta vaikuttaa niiden julkisiin palveluihin. Tutkimushankkeessa haluttiin tutkia, missä määrin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioista (EU10) saapuvat liikkuvat kansalaiset käyttävät etuuksia ja sosiaalipalveluja yhdeksässä vastaanottavassa maassa. Siinä esitellään myös EU10-maiden liikkuvien kansalaisten väestörakenteellisia ja sosioekonomisia taustoja ja yksilöidään aloitteita, joilla heitä pyritään kotouttamaan vastaanottaviin maihin ja autetaan saamaan etuuksia ja sosiaalipalveluja. Raportin keskeisenä havaintona on, että kaikkiaan EU10-maiden kansalaiset käyttävät sosiaalietuuksia ja  sosiaalipalveluja vastaanottavan maan kantaväestöä vähemmän, erityisesti kun kyseessä ovat sosiaalinen asuminen ja eläkkeet. He käyttävät kuitenkin enemmän tiettyjä yksittäisiä etuuksia, lähinnä työllisyyteen liittyviä (työttömyysetuudet ja työssäoloa tukevat etuudet).

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti