Social inclusion of young people

Report
Julkaistu
23 syyskuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  146
  Viitenumero: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Julkaisunro: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF15431
  Catalogue info

  Nuorten sosiaalinen osallisuus

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Talouskriisin puhjettua nuorisotyöttömyys on kasvanut jyrkästi, ja vaikka tilanne on kohentunut joissakin EU-maissa, nuorisotyöttömyys on yhä itsepintaisen korkeaa. Erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevilla (NEET) nuorilla on nyt suurin sosiaalisen syrjäytymisen vaara. Tästä aiheutuu vakavia seurauksia paitsi kyseisille nuorille, myös taloudelle ja koko yhteiskunnalle. EU:n nuorisostrategiassa 2010–2018 on kattava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa nuorten sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Nuorisotakuu (jossa nuorille taataan työ- tai opiskelupaikka) pyrkii puuttumaan asioihin nopeasti ja auttamaan nuori takaisin työmarkkinoille. EU:ssa, EU:n jäsenvaltioissa ja alueellisella tasolla on myös monia muita ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla edistetään nuorten sosiaalista osallisuutta. Raportissa keskitytään nuorisotakuun täytäntöönpanon ensimmäiseen vuoteen, ja se perustuu tapaustutkimusten tuloksiin, joissa esitellään onnistuneita aloitteita nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi EU:ssa.

   

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti