Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Päivitetty
4 tammikuu 2016
Julkaistu
15 joulukuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 andRead more

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä:: 
  98
  Viitenumero: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF15571
  Catalogue info

  Määräaikaisten työsuhteiden viimeaikainen kehitys: kasvu, palkat ja siirtymät

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet 1980-luvulta lähtien valtaosassa Euroopan unionin maista, mikä johtuu työmarkkinoiden suuremman joustavuuden tarpeesta ja siitä seuranneesta työsuhdeturvaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Raportissa esitetään laaja kuva määräaikaisista työsuhteista EU27:ssä vuosina 2001–2012 Eurostatin tietojen pohjalta. Siinä kartoitetaan määräaikaisten työsuhteiden viimeaikaista kehityskulkua ennen talouskriisiä ja talouskriisin jälkeen. Siinä lasketaan määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden välinen palkkaero ja analysoidaan yritysten sisäisiä palkkaeroja. Raportissa määritetään myös keskeiset työsuhteiden määräaikaisuuteen vaikuttavat tekijät henkilökohtaisten ominaisuuksien, yrityksen ominaisuuksien ja työhön liittyvien ominaisuuksien kannalta ja tutkitaan tärkeimpiä määräaikaisten työntekijöiden työmarkkinasiirtymisiä. Tutkimuksessa havaitaan näyttöä segmentoitumisesta useilla Euroopan työmarkkinoilla, minkä vuoksi määräaikaisilla työntekijöillä on huono palkka ja huonot työmarkkinanäkymät, kun taas vakituisilla työntekijöillä on vahva työsuhdeturva ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

  Available for download in 22 languages

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti