Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Päivitetty
05 elokuu 2015
Julkaistu
09 heinäkuu 2015
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Kohentumista vai polarisoitumista? Pitkäaikaiset ja maailmanlaajuiset muutokset työllisyyden rakenteessa: European Jobs Monitor 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Eurooppa on alkanut vähitellen nousta pitkästä lamasta, joka alkoi maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä vuonna 2008 ja paheni euroalueen yhteisvaluutan kriisissä vuosina 2010–2011. Viime vuonna kokonaistyöllisyyden taso on noussut nopeimmin sitten vuoden 2008. Tässä neljännessä vuotuisessa European Jobs Monitor -raportissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti muutoksia jäsenvaltioiden työllisyyden rakenteessa ja EU:n kokonaistasolla vuosina 2011–2014. Tarkoituksena on arvioida, missä määrin viimeaikaiset muutokset aiheuttavat polarisoitumista keskipalkkaisten työpaikkojen vähenemisen vuoksi tai kohentumista korkeapalkkaisten työpaikkojen lisääntymisen vuoksi. Analyysissa havaitaan, että uusin malli on vinoutunut alaspäin, mikä johtuu pääasiassa voimakkaammasta kasvusta palveluissa, jotka eivät ole kovin osaamisintensiivisiä. Raportissa on myös yhteenveto työmarkkinoiden muutoksesta tehdyn kahden muun analyysin tärkeimmistä havainnoista: niistä toisessa keskitytään kehitykseen kuudessa Euroopan maassa ja toisessa kuuteen EU:n ulkopuoliseen maahan.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti