Access to social benefits: Reducing non-take-up

Report
Julkaistu
21 syyskuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people Read more

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances. This report maps where gaps have been identified between eligibility and take-up of social benefits and provides an overview of problems that people encounter in accessing benefits. It also examines strategies aimed at reducing the non-take-up of benefits. The  report presents case studies from 10 EU Member States of various projects and programmes introduced by national and local governments and NGOs in an attempt to narrow the gap between take-up and entitlement. The case studies include measures aimed at simplifying application procedures, with the potential to reduce both non take-up and administrative cost.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  78
  Viitenumero: 
  EF1536
  Catalogue info

  Access to social benefits: Reducing non-take-up

  Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF15361
  Catalogue info

  Sosiaalietuuksien saanti: käyttöasteen lisääminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka eivät saa heille kuuluvia sosiaalietuuksia. Tilanne on tämä eri maissa ja monien eri etuuslajien kohdalla. Etuuksien käyttämättä jäämiseen puuttuminen on tärkeää kahdestakin syystä: etuuksien tavoite jää saavuttamatta, jos niillä ei tavoiteta niiden kohteena olevia ihmisiä, ja toisaalta osa ilman etuuksia jäävistä ihmisistä on erittäin haavoittuvassa asemassa. Raportissa selvitetään, missä sosiaalietuuksia jää käyttämättä niihin oikeutetuilta henkilöiltä, sekä esitetään yhteenveto etuuksien saannissa ilmenevistä ongelmista.  Siinä tutkitaan myös strategioita, joilla pyritään parantamaan etuuksien käyttöastetta. Raportissa esitellään tapaustutkimuksia kymmenestä EU:n jäsenvaltiosta. Ne koskevat erilaisia kansallisten viranomaisten ja paikallisviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen käyttöön ottamia hankkeita ja ohjelmia, joilla pyritään kaventamaan etuuksien käyttämisen ja etuusoikeuksien välistä kuilua. Tapaustutkimuksissa on muun muassa toimenpiteitä, joilla pyritään yksinkertaistamaan hakumenettelyjä sekä parantamaan etuuksien käyttöastetta ja vähentämään hallintokuluja.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti