Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Julkaistu
17 syyskuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  86
  Viitenumero: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Julkaisunro: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF15381
  Catalogue info

  Julkisten palvelujen tarjoaminen: suurempi rooli yksityiselle sektorille?

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportissa tarkastellaan, miten yksityisen sektorin rooli kasvaa julkisten palvelujen tarjoamisessa EU:ssa. Tutkimus perustuu alakohtaisiin tapaustutkimuksiin, jotka toteutettiin Liettuassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Raportissa keskitytään erityisesti yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, työvoimapalvelujen ja pitkäaikaishoidon alalla. Tulosten mukaan kahdessa maassa (Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa), joissa sosiaaliturvajärjestelmät ovat olleet jo pitkään vakiintuneet, hallitukset ovat laajentaneet yksityisen sektorin roolia pääasiallisena pontimenaan odotukset laadun ja tehokkuuden lisääntymisestä. Maissa, joissa sosiaaliturvapalveluja  ei tarjota yhtä laajasti  (Liettua ja Espanja), talousarvioon liittyvät rajoitukset ovat olleet merkittävin tekijä. Raportin mukaan yksityisen sektorin lisääntynyt osallistuminen julkisten palvelujen tarjoamiseen johtaa usein palvelujen eriarvoisempaan saatavuuteen, ja myös laatu saattaa vaihdella. Tällaisissa tapauksissa laatu vaarantuu usein, kun palvelujen saatavuutta pyritään lisäämään, joskin tässä voitaisiin soveltaa innovatiivisia ratkaisuja ja teknologiaa.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti