Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Päivitetty
19 tammikuu 2016
Julkaistu
14 joulukuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction betweRead more

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  86
  Viitenumero: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Julkaisunro: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF15451
  Catalogue info

  Kolmas Euroopan yritystutkimus – työntekijöiden suora ja epäsuora osallistuminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportissa tutkitaan käytäntöjä, joita sovelletaan työntekijöiden suoraan ja epäsuoraan osallistumiseen päätöksenteossa EU:ssa toimivissa yrityksissä. Työntekijöiden epäsuoralla osallistumisella tarkoitetaan työntekijöiden edustajien osallistumista päätöksentekoon ja suoralla osallistumisella kuvataan suoraa vuorovaikutusta työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tutkimus perustuu kolmannesta Euroopan yritystutkimuksesta laaditun yhteenvetokertomuksen tietoihin, ja siinä keskitytään tarkastelemaan sitä, miten työntekijöiden suoralla ja epäsuoralla osallistumisella on yhteys toisiinsa sekä kansallisen tason työmarkkinasuhteissa havaittaviin ominaispiirteisiin. Siinä selvitetään, mitkä työntekijöiden osallistumisen käytännöt hyödyttävät sekä yritystä että työntekijöitä. Raportin mukaan työntekijöiden suoran ja epäsuoran osallistumisen laajemmat muodot ovat yhteydessä yrityksen kannalta myönteisiin lopputuloksiin.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti