Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Päivitetty
19 tammikuu 2016
Julkaistu
14 joulukuu 2015
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Catalogue: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15451
  Catalogue info

  Kolmas Euroopan yritystutkimus – työntekijöiden suora ja epäsuora osallistuminen

  Authors: 
  Eurofound

  Raportissa tutkitaan käytäntöjä, joita sovelletaan työntekijöiden suoraan ja epäsuoraan osallistumiseen päätöksenteossa EU:ssa toimivissa yrityksissä. Työntekijöiden epäsuoralla osallistumisella tarkoitetaan työntekijöiden edustajien osallistumista päätöksentekoon ja suoralla osallistumisella kuvataan suoraa vuorovaikutusta työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tutkimus perustuu kolmannesta Euroopan yritystutkimuksesta laaditun yhteenvetokertomuksen tietoihin, ja siinä keskitytään tarkastelemaan sitä, miten työntekijöiden suoralla ja epäsuoralla osallistumisella on yhteys toisiinsa sekä kansallisen tason työmarkkinasuhteissa havaittaviin ominaispiirteisiin. Siinä selvitetään, mitkä työntekijöiden osallistumisen käytännöt hyödyttävät sekä yritystä että työntekijöitä. Raportin mukaan työntekijöiden suoran ja epäsuoran osallistumisen laajemmat muodot ovat yhteydessä yrityksen kannalta myönteisiin lopputuloksiin.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti