Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Julkaistu
29 lokakuu 2015
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  132
  Viitenumero: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Julkaisunro: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF15441
  Catalogue info

  Työolojen parantaminen ammateissa, joihin liittyy monia haittoja

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportissa tarkastellaan etenkin kohtalaisen ja vähäisen koulutuksen saaneiden tai täysin kouluttamattomien työntekijöiden työoloja ammateissa, joissa työpaikan laatu on alhainen, kun sitä mitataan neljällä keskeisellä indikaattorilla: ansiot, uranäkymät, työaika ja työpaikalle ominainen laatu. Kyseisten työntekijöiden työpaikkojen huono laatu ja riittämättömät työolot vaikuttavat merkittävästi psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen, työturvaan, työn ja muun elämän väliseen tasapainoon, uraan ja viime kädessä työn kestävyyteen. Raportissa on vuoden 2010 Euroopan työolotutkimuksen ja vuoden 2013 EU:n työnvoimatutkimuksen tietoihin perustuvia esimerkkejä EU:n 28 jäsenvaltiossa laadituista aloitteista, toimintalinjoista ja toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan yleisesti työoloja ammateissa, joihin kasautuu monia haittoja.  

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti