Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Päivitetty
06 lokakuu 2015
Julkaistu
09 syyskuu 2015
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Työelämäinnovaatiot eurooppalaisissa yrityksissä

  Authors: 
  Eurofound

  Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan käytäntöjä, joiden avulla työntekijät voivat osallistua organisaatiomuutokseen siten, että he voivat parantaa työelämän laatua ja organisaation suorituskykyä. Raportissa tarkastellaan työelämäinnovaatioiden toteutuksen taustalla olevia syitä ja kuvataan niiden toteutusta erilaisissa yrityksissä Euroopassa. Siinä arvioidaan työelämäinnovaatioiden vaikutusta eri toimijoiden – organisaation, johdon, työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien – näkökulmasta 51 yrityksessä 10:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Arvioinnin perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka yritykset toteuttavat hyvin erityyppisiä työelämäinnovaatioihin liittyviä käytäntöjä, niillä on huomattavan paljon yhteistä sen suhteen, miksi ja miten näitä käytäntöjä toteutetaan. Vaikka syyt työelämäinnovaatioiden käyttöönottoon liittyvät pääasiassa tehokkuuden, kilpailukyvyn ja innovoinnin vahvistamiseen, yhtenä myönteisenä tuloksena näyttäisi olevan työntekijöiden ja heidän edustajiensa aseman vahvistuminen. Työelämäinnovaatioiden tulokset parantavatkin usein sekä taloudellista suorituskykyä että kaikkien asianosaisten työelämän laatua.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti