Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Julkaistu
01 maaliskuu 2016
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  102
  Reference No: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Catalogue: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15731
  Catalogue info

  Työaikojen kehitys 2000-luvulla: Työajat ja niiden sääntely EU:ssa

  Authors: 
  Eurofound

  Tässä raportissa tarkastellaan tärkeimpiä suuntauksia ja virstanpylväitä, jotka ovat ominaisia työehtosopimuspohjaisen työajan tärkeimpien osatekijöiden kehitykselle Euroopan unionissa 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä. Raportti perustuu ensisijaisesti Eurofoundin kaikista EU:n jäsenvaltioista ja Norjasta keräämiin tietoihin, ja siinä keskitytään erityisesti viiteen alaan, jotka ovat kemianteollisuus, metallintyöstö, pankkiala, vähittäiskauppa ja julkishallinto. Raportissa kuvataan sääntelyn institutionaalisia järjestelyjä ja arvioidaan sopimuspohjaisten työaikojen (niiden aikojen, jotka työehtosopimusten tai työnantajien ja työntekijöiden välisten sopimusten perusteella odotusten mukaan vietetään työssä) ja tavanomaisten työaikojen (työssä konkreettisesti yleensä vietetyt ajat) kehitystä vuosina 1999–2014. Raportissa viitataan jännitykseen, jota aiheutuu yhtäältä paineesta työaikojen lyhentämiseen työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseksi ja työntekijöiden terveysongelmien vähentämiseksi sekä toisaalta tarpeesta joustaa työajoissa nykyaikaisen maailmantalouden vaatimuksiin vastaamiseksi.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentit

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Lisää uusi kommentti