Changes in remuneration and reward systems

Report
Julkaistu
1 syyskuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits inRead more

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  72
  Viitenumero: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Julkaisunro: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16321
  Catalogue info

  Muutokset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmissä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Työntekijöiden täydentävien palkitsemisjärjestelmien käyttö on lisääntynyt eri puolilla Eurooppaa viime vuosikymmeninä: sekä järjestelmiä käyttävien yritysten että täydentäviä palkkioita saavien työntekijöiden määrä on kasvanut. Täydentäviä palkitsemisjärjestelmiä ovat esimerkiksi suoritepalkka, voitonjako, tulospalkkaus ja luontoisetuudet. Tällainen palkkaus voi motivoida ja palkita työntekijöitä, ja se kytkee palkan yrityksen tuloksiin. Raportissa tarkastellaan erilaisia täydentäviä palkitsemisjärjestelmiä, niiden yleisyyttä eri maissa ja eri aloilla EU:ssa ja Norjassa sekä niiden merkitystä eri työntekijäryhmille. Siinä tutkitaan myös, miten näitä järjestelmiä säännellään eri maissa, missä määrin ne on sisällytetty työehtosopimuksiin ja miten työmarkkinaosapuolet niihin suhtautuvat.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti