Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Julkaistu
30 syyskuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  76
  Viitenumero: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Julkaisunro: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16301
  Catalogue info

  Euroopan työmarkkinasuhteiden keskeisten ulottuvuuksien kartoittaminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportissa kartoitetaan ja analysoidaan työmarkkinasuhteita vertailevan kehyksen keskeisiä ulottuvuuksia ja indikaattoreita sekä keskustellaan niistä. Siinä myös yksilöidään ja arvioidaan nykyisiä tietolähteitä, joita voidaan käyttää mitattaessa vertailevan kehyksen eri ulottuvuuksia. Lopuksi siinä todetaan mahdolliset tiedoissa olevat puutteet, jotka voidaan ehkä täyttää Eurofoundin tulevassa hankkeessa ”Application of the key dimensions of industrial relations”, joka toteutetaan vuonna 2017. Tuloksista käy ilmi, että keskeiset ulottuvuudet ovat merkityksellisiä Euroopan maiden hallituksille ja työmarkkinaosapuolille. Käsitekehyksen ja ehdotettujen keskeisten ulottuvuuksien avulla voidaan seurata ja arvioida periaatteiden, arvojen ja niiden käytännön soveltamisen kehittymistä EU:n työmarkkinasuhdejärjestelmissä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti