Role of the social partners in the European Semester

Report
Julkaistu
16 helmikuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  64
  Viitenumero: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Julkaisunro: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF15701
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten rooli EU-ohjausjaksossa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tässä raportissa tarkastellaan työmarkkinaosapuolten osallistumista EU-ohjausjaksoon unionin ja kansallisella tasolla vuosina 2011–2014. Vaikka työmarkkinaosapuolten roolia ei ole vahvistettu Euroopan talouden ohjausjärjestelmää koskevissa säännöksissä (niin sanotussa six‐pack‐lainsäädännössä), unionin toimielimet katsovat, että työmarkkinaosapuolten panos ohjausjakson kehittämiseen on tärkeä, ja ovat vaatineet niiden tiiviimpää osallistumista. Tässä raportissa arvioidaan, missä määrin työmarkkinaosapuolet osallistuvat EU-ohjausjakson menettelyjen eri vaiheissa työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevien kysymysten käsittelyyn ja miten niiden osallistumista voitaisiin tehostaa. Lisäksi siinä tutkitaan Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten roolia maakohtaisista suosituksista tiedottamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös työmarkkinaosapuolten omia näkemyksiä. Raportti perustuu aineistotutkimukseen ja Eurofoundin kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston toimittamiin yksittäisiin kansallisiin raportteihin, jotka kattavat kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti