The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Julkaistu
19 joulukuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  82
  Viitenumero: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Julkaisunro: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16441
  Catalogue info

  Edustavuuden käsite kansallisella, kansainvälisellä ja Euroopan tasolla

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Työmarkkinaosapuolten edustavuus antaa niille legitiimiyttä eri tehtävissä, joita osapuolet toteuttavat työmarkkinasuhteissa, olipa sitten kyseessä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, työehtosopimusneuvottelut tai hallituksen päätöksenteko tai päätösten täytäntöönpano. Tässä raportissa vertaillaan erilaisia tapoja määritellä työmarkkinaosapuolten edustavuus kansallisella, Euroopan unionin ja kansainvälisellä tasolla. Siitä käy ilmi, että edustavuuden merkitys vaihtelee 28 jäsenvaltiossa ja Norjassa. Useimmissa maissa on käytössä järjestelmä, joka perustuu lainmukaisuuden ja vastavuoroisen tunnustamisen yhdistelmään. Kansalliset yhteyshenkilöt 28 jäsenvaltiossa ja Norjassa ovat antaneet tietoja, joiden perusteella raportissa arvioidaan edustavuuden käsitettä kansallisella tasolla tarkastelemalla keskeisiä tekijöitä, kuten vaalimenestystä, jäsenmäärään perustuvaa organisaation vahvuutta ja neuvotteluvaltuuksia. Viimeisessä osassa käsitellään Eurofoundin vuodesta 1996 alkaen käyttämää menetelmää edustavuuden arvioimisessa ja pohditaan, olisiko lähestymistapaa tarpeen kehittää tai muuttaa 10 vuoden soveltamisen jälkeen.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti