Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Julkaistu
06 syyskuu 2016
Muodot
 • Download full reportPDF
Executive summary in 21 languages

PDF

Yhteenveto

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Catalogue: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

 • Executive summary

  Reference No: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Molempia osapuolia hyödyttävät järjestelyt: Työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun perustuvat innovatiiviset toimenpiteet yritystasolla

  Authors: 
  Eurofound

  Työmarkkinaosapuolten välinen toimiva vuoropuhelu on keskeinen tekijä, joka edesauttaa Euroopan talouden kilpailukyvyn lisäämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen tarvittavien uudistusten suunnittelun ja toteutuksen onnistumista. Sillä pyritään tasapainottamaan työntekijöiden ja työnantajien etuja ja lisäämään sekä taloudellista kilpailukykyä että sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn välistä kytköstä on tutkittu paljon erityisesti talouskriisin puhjettua vuonna 2008. Joissakin maissa hajautettu työehtosopimusneuvottelu on osa koordinoitua järjestelmää. Joissakin maissa ei sen sijaan ole lainkaan koordinoitua työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, kuten työntekijöiden edustusta yritysten tasolla. Raportissa tarkastellaan, miten johto, työntekijät ja heidän edustajansa sopivat yhteisistä ratkaisuista yhteisiin ongelmiin. Siinä myös kuvataan toimenpiteitä, erityisesti innovatiivisia lähestymistapoja, joita on otettu käyttöön työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun kautta, kun työpaikoilla on ilmennyt uusia haasteita.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti