Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Julkaistu
27 huhtikuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Muodot

 • Report

  Number of pages: 
  62
  Reference no.: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue no.: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Muodot

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16031
  Catalogue info

  Työmarkkinoilla toimivien välitysyritysten sääntely ja työmarkkinaosapuolten rooli työvoimaa hyväksikäyttävän ihmiskaupan ehkäisemisessä

  Author(s): 
  Eurofound

  Oikeus työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionin alueella vahvistettiin vuoden 1957 ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklassa. Nykyään työvoiman liikkuvuutta helpottavat osaltaan yksityiset työmarkkinoilla toimivat välitysyritykset, kuten työvoiman vuokrausyritykset ja työnvälitystoimistot, jotka toimivat välittäjinä yksittäisten työntekijöiden ja työvoimaa tarvitsevien organisaatioiden välillä. Sääntelyn aukkojen vuoksi jotkut työntekijät ja haavoittuvat ryhmät joutuvat alttiiksi vilpillisten välitysyritysten harjoittamalle hyväksikäytölle. Raportissa tutkitaan, miten viranomaiset nykyään sääntelevät työmarkkinoilla toimivia välitysyrityksiä jäsenvaltioissa, ja esitellään erilaisten rekisteröinti- tai lupajärjestelmien tehokkuutta. Siinä tutkitaan myös työmarkkinaosapuolten toimia, joilla pyritään ehkäisemään työvoiman hankkimiseen tähtäävää ihmiskauppaa. Yleisenä tavoitteena on edistää viranomaisille tarkoitetun sääntelyjen seurannan ja täytäntöönpanon parantamista koskevan parhaiden toimintatapojen oppaan laatimista työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan estämiseksi.

  Available for download in 22 languages

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti