Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Päivitetty
14 joulukuu 2016
Julkaistu
14 joulukuu 2016
Muodot
Executive summary in 21 languages

PDF

Yhteenveto

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Näkökulmia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroitumiseen työmarkkinoille

  Authors: 
  Eurofound

  Tässä raportissa käsitellään nykyistä tutkimusta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroitumisesta työmarkkinoille vastauksena pakolaiskriisiin. Siinä päivitetään tietoa lainsäädännöstä ja käytännön järjestelyistä vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, tutkitaan työmarkkinoille integroitumista laajemmissa puitteissa turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja sekä heidän että pakolaisten tukemisen kannalta ja selvitetään työmarkkinaosapuolten asemaa. Tutkimuksessa todetaan, että maat, joihin asia vaikuttaa eniten, ovat toteuttaneet monia toimenpiteitä, joilla turvapaikanhakijoille tarjotaan entistä nopeampi ja helpompi pääsy työmarkkinoille. Joissakin maissa työmarkkinaosapuolet ovat olleet aktiivisia aiempaa tehokkaampien työmarkkinoille integroitumista koskevien toimintalinjojen laatimisessa ja käynnistäneet joitakin lupaavia aloitteita. Suuren turvapaikanhakijamäärän äkillinen saapuminen on kuitenkin aiheuttanut monia haasteita, ja nähtäväksi jää, miten kyseiset esteet voidaan voittaa.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti