Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Julkaistu
9 syyskuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  88
  Viitenumero: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Julkaisunro: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16291
  Catalogue info

  Työuran pidentäminen joustavien eläkejärjestelyjen avulla: osa-aikaeläke

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Monet EU:n jäsenvaltiot ovat toteuttaneet uudistuksia eläkejärjestelmiensä kestävyyden parantamiseksi. Varhaiseläkkeelle siirtymisten ehkäiseminen ja eläkeiän nostaminen eivät kuitenkaan juurikaan vaikuta todelliseen eläkkeelle siirtymiseen, koska monet ihmiset eivät kykene tai heillä ei ole motivaatiota työskennellä eläkeiän saavuttamiseen saakka. Myös työajan lyhentäminen on yksi keino, jonka ansiosta ihmiset voivat tehdä pitemmän työuran kuin mihin he olisivat kokoaikatyössä pystyneet. Työajan lyhentämisen esteenä on kuitenkin ansionmenetys. Osa-aikaeläkejärjestelyissä pyritään voittamaan tämä este korvaamalla osa tulojen menetyksestä osa-aikaeläkkeellä tai -etuuksilla. Tässä raportissa selvitetään, miten osa-aikaeläkejärjestelyt voivat parantaa eläkejärjestelmien kestävyyttä ja riittävyyttä, kun ihmiset saavat niiden ansiosta mahdollisuuden käydä työssä pitempään ja ovat motivoituneita siihen. Siinä kartoitetaan EU:ssa ja Norjassa kansallisella tasolla ja alakohtaisesti käytettäviä järjestelyjä ja tutkitaan niiden ominaisuuksia sekä arvioidaan niiden vaikutusta työurien pidentämiseen.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti