The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Päivitetty
11 lokakuu 2016
Julkaistu
11 lokakuu 2016
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps. An executive summary is available - see Related content. An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  106
  Reference No: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16381
  Catalogue info

  Sukupuolten välinen työllisyysero: haasteet ja ratkaisut

  Authors: 
  Eurofound

  Naisten osallistuminen Euroopan unionin työmarkkinoille on lisääntynyt viime vuosikymmeninä siten, että vuonna 2014 ylitettiin 70 prosenttia. Kyseisenä vuonna naisten osuus EU:n työmarkkinoilla olevasta väestöstä oli lähes 46 prosenttia. Naisten työllisyys- ja osallistumisaste on kuitenkin edelleen miesten vastaavia matalampi lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Naisten osuuden lisääminen on olennaisen tärkeää, jotta voitaisiin saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoite, jonka mukaan yleisen työllisyysasteen pitäisi olla vähintään 75 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tässä raportissa selvitetään sukupuolten välisten erojen keskeisiä ominaisuuksia ja seurauksia työmarkkinoille osallistumisessa. Siinä havaitaan, että naisten alemman työllisyysasteen kokonaiskustannukset olivat 370 miljardia euroa vuonna 2013. Se on 2,8 prosenttia EU:n Bkt:stä. Raportissa tutkitaan myös toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää naisten osuutta työmarkkinoilla. Se voisi olla ratkaiseva tekijä sukupuolten välisten erojen poistamisessa.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti