Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Päivitetty
18 elokuu 2016
Julkaistu
4 elokuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  114
  Viitenumero: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Julkaisunro: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16041
  Catalogue info

  Puutteelliset asumisolosuhteet Euroopassa: kustannukset ja seuraukset

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tämän raportin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä puutteellisten asumisolosuhteiden todellisista kustannuksista EU:n jäsenvaltioille ja ehdottaa toimintapoliittisia aloitteita, joiden avulla voitaisiin puuttua niiden sosiaalisiin ja taloudellisiin kustannuksiin. Puutteellisten asumisolosuhteiden täysimääräinen vaikutus tulee tavallisesti ilmi vasta pidemmällä aikavälillä, ja terveydenhuollolle, taloudelle ja yhteiskunnalle koituvat todelliset säästöt, joita investoinneilla laadukkaisiin asumisolosuhteisiin voidaan saada, eivät aina ole selkeitä. Asuntopolitiikka kuuluu kansallisten hallitusten toimivaltaan, ja monilla jäsenvaltioilla on tällä alalla samanlaisia haasteita. Joissakin niistä puutteellisten asumisolosuhteiden parantamiseen tähtäävistä hankkeista on saatu arvokasta käytännön kokemusta, jonka jakaminen on hyödyllistä, ja raportissa esitetään kahdeksan tällaista tapaustutkimusta useasta Euroopan maasta. Vaikka huonojen asumisolosuhteiden parantaminen olisi kallista, raportissa katsotaan, että kulut katettaisiin melko pian säästöillä, joita saadaan monista julkisin varoin tuetuista tai rahoitetuista palveluista.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti