Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Päivitetty
28 tammikuu 2016
Julkaistu
27 tammikuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 21 languages

PDF

Yhteenveto

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Muodot

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Catalogue: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info

  Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15561
  Catalogue info

  Perheet talouskriisissä: Muutoksia poliittisissa toimenpiteissä EU:ssa

  Authors: 
  Eurofound

  Perheet ovat saaneet tuntea vuonna 2008 alkaneen talouskriisin vaikutukset nahoissaan kaikkialla Euroopassa. Raportissa kuvataan perheiden kokemuksia kriisin jälkimainingeista aina nykypäivään asti. Siinä tarkastellaan yksityiskohtaisesti kehityskulkua 10 jäsenvaltiossa, jotka valittiin edustamaan erityyppisiä perhepoliittisia järjestelmiä, joista osa on hyvin ”aktivoivia” (auttaa perheitä luopumaan perinteisestä yhden perheenelättäjän mallista) ja osa soveltaa rajoittavampia toimenpiteitä (ei aktivoi). Raportissa analysoidaan jäsenvaltioiden reagointia kriisiin. Tulokset osoittavat, että vuoden 2010 jälkeen tapahtuneet perhepolitiikan muutokset ovat syntyneet suurelta osin erilaisten ristiriitaisten ongelmien tuloksena: perheiden tarpeet ovat muuttuneet, säästöleikkauksia on vaadittu ja vähät resurssit on pitänyt jakaa tasavertaisesti. Tällainen ristiriita tarkoittaa, että perhepolitiikasta puuttuu usein yhdennetty poliittinen kehys. Joissakin maissa etuuksia on karsittu, mikä on vaikuttanut suhteettoman paljon epäedullisessa asemassa oleviin perheisiin. Toisissa maissa uusia toimenpiteitä on kohdistettu kaikkein tukalimmassa tilanteessa oleviin. Lyhyesti voidaankin todeta, että raportissa annetaan politiikanlaatijoille eri maita koskevaa tutkimustietoa siitä, mitkä poliittiset toimenpiteet vaikuttavat toimivilta ja lieventävät epäedullisessa asemassa olevien perheiden köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa, kun perheissä on huolettavia lapsia.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti