New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Julkaistu
21 marraskuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa
Tekijä(t): 
Mandl, Irene

Yhteenveto

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  40
  Viitenumero: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Julkaisunro: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Tekijä(t): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16431
  Catalogue info

  Uusia työllistymisen tapoja: Työvoiman strategisen jakamisen mahdollisuuksien kehittäminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Vaikka tavanomainen työllistyminen on Euroopan työmarkkinoilla yhä hallitsevaa, kehittymässä on alati kasvava joukko uusia työllistymismalleja, joissa on työoloihin ja -ehtoihin liittyviä eroja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman strategista jakamista. Tämä työllistämismalli on tarkoitettu yrityksille, joilla on sellaisia tiettyjä toistuvia henkilöstöresurssitarpeita, joiden osalta jatkuva kokoaikainen työ ei ole perusteltua. Tämän mallin avulla nämä yritykset palkkaavat yhden tai useamman työntekijän, jotka työskentelevät toimeksiantojen perusteella ja joiden osaaminen ja työaika jaetaan useamman yrityksen kesken. Näillä yrityksillä on yhteiset vastuut ja velvoitteet yhteisiä työntekijöitä kohtaan, ja työntekijöille taataan sama palkka ja sama kohtelu kuin varsinaiselle henkilökunnalle. Vaikka tällä työllistämismuodolla on paljon sekä yrityksiä että työntekijöitä hyödyttävää potentiaalia, sitä ei vielä tunneta laajemmin, ja sitä käytetään vielä vain hyvin vähän. Tässä raportissa selvitetään, mitä työvoiman strategisen jakamisen laajemmalle leviäminen edellyttää ja miten se vaikuttaa työnantajiin ja työntekijöihin.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti