Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Päivitetty
2 elokuu 2016
Julkaistu
27 heinäkuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  98
  Viitenumero: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Julkaisunro: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF16101
  Catalogue info

  Kestävä työ koko elämänkaaren ajan: kansalliset toimintalinjat ja strategiat

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Euroopan mailla on haasteita, jotka johtuvat väestön ikääntymisestä sekä työvoiman vähentymisestä, epävarmojen työsuhteiden lisääntymisestä ja monissa tapauksissa työpaikkojen vähenemisestä talouskriisin seurauksena. Siksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa keskeiseksi kysymykseksi onkin tullut, miten saada entistä enemmän ihmisiä työmarkkinoille ja pysymään niillä ikääntymiseen asti. Näihin haasteisiin voidaan vastata omaksumalla työhön lähestymistapa, jonka ytimessä on kestävyys. Kestävä työ tarkoittaa, että elin- ja työolot ovat sellaiset, että ne tukevat ihmisten sitoutumista työhön ja pysymistä työssä eläkkeelle siirtymiseen asti. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kansallisia toimintalinjoja, joiden avulla pyritään toteuttamaan työn kestävyyttä kymmenessä jäsenvaltiossa. Siinä tarkastellaan, miten näitä toimintalinjoja pannaan täytäntöön, ovatko ne sisällytetty johdonmukaiseen kehykseen ja täydentävätkö ne toisiaan vai ovatko ne keskenään ristiriidassa.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti