Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Päivitetty
29 lokakuu 2019
Julkaistu
17 marraskuu 2016
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  162
  Viitenumero: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Julkaisunro: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16341
  Catalogue info

  Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus – Tiivistelmäraportti

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin. Sen tarkoituksena on saada kokonaiskuva työstä Euroopassa eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä. EU:n työllisyyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita ovat työllisyysasteen nostaminen, työiän pidentäminen, naisten osallistumisen lisääminen, tuottavuuden ja innovoinnin kehittäminen ja digitaaliseen muutokseen sopeutuminen. Näiden toimintalinjojen onnistuminen riippuu ulkoisten työmarkkinoiden muutosten lisäksi myös hyvien työolojen ja laadukkaan työn kehittämisestä. Euroopan työoloja koskevan tutkimuksen tuloksissa kiinnitetään huomiota monenlaisiin toimiin, joita politiikan toimijat voisivat kehittää Euroopan nykyisiin haasteisiin vastaamiseksi. Analyysissa käytetään havaintojen tutkimiseksi seitsemää työn laatua koskevaa indikaattoria – fyysistä ympäristöä, työn intensiivisyyttä, työajan laatua, sosiaalista ympäristöä, osaamista ja päätösvaltaa, uranäkymiä ja ansioita – ja luokitellaan työntekijät viiteen tyypilliseen työn laadun profiiliin. Kuudennessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 43 850 työntekijää 35:ssa Euroopan maassa, ja siinä pyrittiin saamaan käsitys työn monitahoisuudesta Euroopassa.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 lokakuu 2019
   Tekijä(t)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Viitenumero
   WPEF19059
  • Combining data from different surveys in analysis: Compatibility of the 2013 European Company Survey and the 2015 European Working Conditions Survey
   Working paper
   15 joulukuu 2017
   Tekijä(t)
   Viitenumero
   WPEF17036

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti