Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Päivitetty
29 lokakuu 2019
Julkaistu
17 marraskuu 2016
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus – Tiivistelmäraportti

  Authors: 
  Eurofound

  Kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin. Sen tarkoituksena on saada kokonaiskuva työstä Euroopassa eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä. EU:n työllisyyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita ovat työllisyysasteen nostaminen, työiän pidentäminen, naisten osallistumisen lisääminen, tuottavuuden ja innovoinnin kehittäminen ja digitaaliseen muutokseen sopeutuminen. Näiden toimintalinjojen onnistuminen riippuu ulkoisten työmarkkinoiden muutosten lisäksi myös hyvien työolojen ja laadukkaan työn kehittämisestä. Euroopan työoloja koskevan tutkimuksen tuloksissa kiinnitetään huomiota monenlaisiin toimiin, joita politiikan toimijat voisivat kehittää Euroopan nykyisiin haasteisiin vastaamiseksi. Analyysissa käytetään havaintojen tutkimiseksi seitsemää työn laatua koskevaa indikaattoria – fyysistä ympäristöä, työn intensiivisyyttä, työajan laatua, sosiaalista ympäristöä, osaamista ja päätösvaltaa, uranäkymiä ja ansioita – ja luokitellaan työntekijät viiteen tyypilliseen työn laadun profiiliin. Kuudennessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 43 850 työntekijää 35:ssa Euroopan maassa, ja siinä pyrittiin saamaan käsitys työn monitahoisuudesta Euroopassa.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti