Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Julkaistu
28 marraskuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF17231
  Catalogue info

  Ikääntyneiden eurooppalaisten hoivakodit: julkiset, voittoa tavoittelevat ja voittoa tavoittelemattomat palveluntarjoajat

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tässä raportissa annetaan yleiskuva siitä, miten ikääntyneille tarkoitettujen julkisten ja yksityisten (sekä voittoa tavoittelevien että tavoittelemattomien) hoivakotien tarjonta on muuttunut kymmenen viime vuoden aikana. Vaikka hoivakotien koko ja omistussuhteet ovat muuttuneet huomattavasti, saatavissa ei ole mitään EU:n laajuisia yhdenmukaistettuja tietoja eriteltyinä omistuksen ja/tai palveluntarjoajien taloudellisten tarkoitusperien mukaan. Tässä raportissa on yhteenveto saatavissa olevista tiedoista. Siinä annetaan tutkimuksista, arvioinneista ja kyselyistä saatuja tietoja siitä, mitä eroja on julkisten ja yksityisten hoivakotien ikääntyneille tarjoamien palvelujen saatavuudessa, laadussa ja tehokkuudessa. Tiedot kerättiin pääasiassa kirjallisuuskatsauksen sekä Eurofoundin yhteyshenkilöverkoston avulla. Verkosto toimitti kansallisilta tilastokeskuksilta ja kansallisista tutkimuksista saatuja tietoja.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti